Какви са ползите от даряване на техника?

Екологични ползи

Ако се вгледаме във вложената енергия за производството на един компютър ще видим, че замяната му не дава никакви екологични ползи преди да са изминали 16 години от производството му. И не само...

По-дълъг живот

Дори преди да включите един компютър за първи път, 50% от изкопаемите горива за целия му цикъл на живот вече са използвани при произвеждането му. Удължаването на живота на един компютър намалява нуждата от производство и съответно замърсяването от него.

Въглеродни емисии

Дарявайки 10 компютъра, удължавате полезния им живот и спестявате на планетата около 5 тона въглероден диоксид(CO2), което е еквивалент на засаждането на цели 12 дървета или компенсирането за произведените емисии от 1 човек в България.

Спестена енергия

Удължаването на живота на стар компютър надвишава ползите от замяната му с по-нов, по-енергоефикасен модел във всички случаи. Електроенергията, която дарителите на фондацията спестяват от 10 дарени компютъра възлиза на около 8.7МВт/ч и е достатъчна да захрани 162 LED телевизора за година или цялата нужда от ток на 2 български домакинства за цяла година.